První stránka Zpět Pokračovat Poslední stránka Přehled Obrázek

Pohřeb drahého zesnulého se koná

V pondělí 9. prosince 2019 ve 14 hodin

Ve smuteční obřadní síni Městského hřbitova v Břeclavi

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům

a známým, že nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek,

dědeček, pradědeček, švagr a strýc

pan

Stanislav Hostinsky

Zemřel 3. prosince 2019 ve věku 80 let.