Sbor dobrovolných hasičů

 

 
Dobrovolný hasičský sbor byl založen v červnu r.1897. Jeho zakladatelem byl František Veselý, místní učitel. První funkcionáři ve sboru byli – předseda František Mráz, starosta obce, náčelník František Veselý, učitel a jednatel Cyril Kopečný, učitel. Sbor čítal 35 činných členů, měl čtyřkolovou jednoproudovou normální stříkačku a berlovku v ceně 1 000 zl. Hasičské skladiště bylo vystavěno v roce 1898, přestavba byla provedena v roce 1929 a po několika stavebních úpravách slouží dodnes.
V současné době Sbor dobrovolných hasičů Tvrdonice eviduje 98 členů, mužů i žen, z toho asi 20 mladých hasičů. Starostou sboru je Josef Gál,který v současné době zastává i funkci starosty Okresního sdružení hasičů Břeclav. Velitel sboru a jednotky sboru dobrovolných hasičů je Marek Hunkař, jednatelkou je Pavla Láníčková a hospodářkou Anna Hunkařová. Ve výboru pracuje celkem 16 členů
 
.
Jednotka sboru disponuje dopravním automobilem Ford Transit a cisternovou automobilovou stříkačkou CAS-20 na podvozku Tatra Terrno.
 

 
Obě nová vozidla byla pořízena v průběhu let 2009 a 2010 a nahradila dosud používanou již značně zastaralou techniku. Ve výbavě zásahové jednotky jsou požární přenosné stříkačky, plovoucí a kalové čerpadlo, elektrocentrály, osvětlovací technika a motorová řetězová pila. K ochraně hasičů při zásahu slouží moderní zásahové obleky a dýchací technika.
 

 
V jednotce je zařazeno 24 hasičů včetně jedné ženy.
 

 
V uplynulém roce jednotka vyjížděla celkem k 29 mimořádným událostem. Jednalo se o požáry, čerpání vody, odstraňování překážek a v několika případech se jednalo i o planý poplach v důsledku zneužití tísňové linky.
 


 
Členové sboru kromě nezištné pomoci spoluobčanům při ochraně jejich životů. zdraví a majetku před živly, pomáhají také obecnímu úřadu při zajišťování nejrůznějších kulturních a společenských akcích. Každoročně v lednu je pořádán hojně navštěvovaný tradiční hasičský bál a soutěžní družstva mužů a žen reprezentují obec v požárním sportu.
 

 
Dlouholetou tradici má také kroužek mladých hasičů, který v posledních letech dosahuje vynikajících výsledků. Mladí hasiči z Tvrdonic reprezentují nejen svou obec, ale několikrát také celý břeclavský okres na krajských soutěžích a dorostenec Marek Gál i Jihomoravský kraj na mistrovství České republiky, kde v kategorii jednotlivců obsadil velmi pěkné 24 místo.
 

 
Více podrobností o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Tvrdonice najdete na internetových stránkách www.sdhtvrdonice.cz a dotazy můžete zasílat na info@sdhtvrdonice.cz .
.
 

Napsat komentář