Sbor dobrovolných hasičů

1

Dobrovolný hasičský sbor byl založen v červnu r.1897. Jeho zakladatelem byl František Veselý, místní učitel. První funkcionáři ve sboru byli – předseda František Mráz, starosta obce, náčelník František Veselý, učitel a jednatel Cyril Kopečný, učitel. Sbor čítal 35 činných členů, měl čtyřkolovou jednoproudovou normální stříkačku a berlovku v ceně 1 000 zl. Hasičské skladiště bylo vystavěno v roce 1898, přestavba byla provedena v roce 1929 a po několika stavebních úpravách slouží dodnes.


2V současné době Sbor dobrovolných hasičů Tvrdonice eviduje 98 členů, mužů i žen, z toho asi 20 mladých hasičů. Starostou sboru je Antonín Korbel. Velitel sboru a jednotky sboru dobrovolných hasičů je Zbyněk Gál, jednatelkou je Pavla Láníčková a hospodářkou Anna Hunkařová. Ve výboru pracuje celkem 16 členů.

 

‍‍‍‍
Jednotka sboru disponuje dopravním automobilem Ford Transit a cisternovou automobilovou stříkačkou CAS-20 na podvozku Tatra Terrno.

76Obě nová vozidla byla pořízena v průběhu let 2009 a 2010 a nahradila dosud používanou již značně zastaralou techniku. Ve výbavě zásahové jednotky jsou požární přenosné stříkačky, plovoucí a kalové čerpadlo, elektrocentrály, osvětlovací technika a motorová řetězová pila. K ochraně hasičů při zásahu slouží moderní zásahové obleky a dýchací technika.

 

 

11

3

‍V jednotce je zařazeno 24 hasičů včetně jedné ženy.

Jednotka vyjížděla k mimořádným událostem. Jedná se o požáry, čerpání vody, odstraňování překážek a nekdy i o planý poplach v důsledku zneužití tísňové linky.

1012139

Členové sboru kromě nezištné pomoci spoluobčanům při ochraně jejich životů. zdraví a majetku před živly, pomáhají také obecnímu úřadu při zajišťování nejrůznějších kulturních a společenských akcích. Každoročně v lednu je pořádán hojně navštěvovaný tradiční hasičský bál a soutěžní družstva mužů a žen reprezentují obec v požárním sportu.

8

Dlouholetou tradici má také kroužek mladých hasičů, který v posledních letech dosahuje vynikajících výsledků. Mladí hasiči z Tvrdonic reprezentují nejen svou obec, ale několikrát také celý břeclavský okres na krajských soutěžích a dorostenec Marek Gál i Jihomoravský kraj na mistrovství České republiky, kde v kategorii jednotlivců obsadil velmi pěkné 24 místo.

45

 

Více podrobností o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Tvrdonice najdete na internetových stránkách www.sdhtvrdonice.cz a dotazy můžete zasílat na info@sdhtvrdonice.cz .