Společenství kominíků a topenářů – úterý 05.07.2022 – revize a kontroly kotlů na tuhá paliva, tel: 608 748 989

letáček