Služby obce Tvrdonice – zápis stavu vodoměru – pátek 27.09.2019- stav vylepit na viditelné místo

Bude se provádět odečet stavu vodoměru ( popř. podružného vodoměru) pro výpočet stočného za rok 2019.

Žádáme občany o vylepení stavu na viditelné místo.

V případě výměny vodoměru  (období  srpen 2018- září 2019) vylepte i poslední stav vodoměru zapsaný v protokolu o výměně od spolešnosti Vak Břeclav.