Sběrný dvůr Tvrdonice- sobota 16.05.2020 – vývoz eternitu. Cena za vozík je 300,-Kč