Rok 2022 – první svoz komunálního odpadu, bioodpadu a plastů proběhne v pátek 7. ledna.