Revizní společnost ČR s.r.o. Brno – od 08.03.2022 od 9hod. – revize vnějších rozvodů plynu

poznámka obce: DOMÁCNOSTI NEJSOU POVINNI REVIZI ROZVODŮ PROVÁDĚT !!!

Revizní společnost ČR s.r.o. Brno nabízí domácnostem v naší obci od 08.03.2022 revizi vnějších rozvodů plynu, od hlavního uzávěru po všechny plynové spotřebiče. Každý majitel domu by měl udržovat plynové rozvody v dobrém technickém stavu.

Revizi si můžete objednat telefonicky na tel. čísle: 00421 948 869 911-p. Martin Zrok

Revizní společnost se bude prokazovat průkazkami společnosti a revizi budou provádět: Petr Mareček, Martin Zrok a Kevin Sekula