Oblastní charita – Tříkrálová sbírka v obci – 08.01.2022