Obec Tvrdonice – Oznámení – dovolená od 15.11. do 19.11.2021

  • AGENDA EVIDENCE OBYVATEL A MATRIČNÍ ZÁLEŽITOSTI, HŘBITOV – NEBUDE MOŽNÉ V TOMTO TEMÍNU Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ VYŘÍDIT
  • VÝPISY Z CZECH POINT POSKYTUJE OÚ KOSTICE