Obec Tvrdonice – Informace o pracích v parku u Dělnického domu

Žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu v parku u Dělnického domu, provádí se oprava chodníků.