Farní charita – Tříkrálová sbírka v obci- sobota 07.01.2023 d 09:00 hod.