Farma Gazda Bohumín středa 14.7.2021 v 11:45 hod. na náměstí prodávat nosné kuřice, káčata, husokáčata Mulard,

brojlerová kuřata, krmivo, vitamíny a doplňky pro drůbež.