DDD služby – deratizace kanalizačního potrubí v obci – pondělí 11.4.2022

V pondělí 11. 4. 2022 bude v celé obci prováděna celoplošná deratizace kanalizačního potrubí a otevřených nor hlodavců.
Dbejte zvýšené opatrnosti na domácí zvířata.
Výskyt otevřených nor hlodavců na veřejných prostranstvích je možné nahlásit přímo na obecním úřadu, tel: 519 339 203.