Vynášení smrtky

 
Folklorní kroužek tvrdonské mateřské školy a DNS Pomněnka zvou
v sobotu 5. dubna na příjemnou jarní procházku

VYNÁŠET SMRTKU
a
PŘINÉST LÉTEČKO

Sejdeme se ve 14.00 hodin na náměstí a půjdeme ulicí Rybáře ke Kyjovce, kde utopíme zimu a ozdobíme Létečko, které ulicí Svárov a Luční přineseme
na „starou školu“.
Pro všechny je připraveno na závěr malé občerstvení a výtvarná dílna

Napsat komentář