Silvestrovský ohňostroj

S I L V E S T R        2 0 1 4
 
S l a v n o s t n í
o h ň o s t r o j
 
v  1 9. 3 0   n a 
n á m ě s t í
 
v e   T v r d o n i c í c h
 
občerstvení zajištěno , hudba od 18.30 hodin
výtěžek z prodeje občerstvení bude věnován na charitativní účely
 

Napsat komentář