Přihláška zpěv pro rok 2022

67. ročníku SLAVNOSTÍ PODLUŽÍ V PÍSNI A TANCI VE TVRDONICÍCH
dne 4. ČERVNA 2022

Propozice soutěží pro rok 2022:  Propozice soutěží TNS 2022

Přihláška pro tisk: Přihláška do soutěží ve zpěvu TNS 2022

Vyplněnou přihlášku odešlete nejpozději do 30. dubna 2022 některým z uvedených způsobů:

a) odesláním níže uvedeného online formuláře přihlášky,

b) kopií vytištěné přihlášky na e-mailovou adresu souteze-tns@email.cz,

c) písemně na adresu Obecní úřad, nám. Míru 31, 691 53 Tvrdonice.

Jméno a příjmení
Rok narození
Adresa
Telefon Váš email (vyžadováno)
Přihlašuji se do soutěže v těchto pěveckých kategoriích:
Sólo mužiSólo ženy Duo mužiDuo ženyDuo smíšené Trio mužiTrio ženyTrio smíšené
Údaje o spoluúčastnících pro duo a trio (uvést vždy název kategorie a jména a příjmení
spoluúčastníka (spoluúčastníků) – ti musí podat samostatnou přihlášku):
Hudební doprovod:
Cimbálová muzika OliNavlastní doprovod kontakt: Viktor Procházka ? 608 072 248

Poznámka:

Uděluji souhlas Obci Tvrdonice, IČO 283631 se zpracováním svých osobních údajů dle čl.7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/79 ze dne 26.4.2016.
S mými osobními údaji bude nakládáno po dobu konání FF Podluží v písni a tanci 2022 a pouze pro potřeby FF.

Pro odeslání formuláře je nutno udělit souhlas se zpracováním osobních údajů