Přihláška do soutěží ve zpěvu pro rok 2019

Propozice soutěží pro rok 2018: Propozice 2019

Přihláška pro tisk: Přihláška zpěv 2019.pdf

Jméno a příjmení
Rok narození
Adresa
Telefon Váš email (vyžadováno)
Přihlašuji se do soutěže v těchto pěveckých kategoriích:
Sólo mužiSólo ženy Duo mužiDuo ženyDuo smíšené Trio mužiTrio ženyTrio smíšené
Údaje o spoluúčastnících pro duo a trio (uvést vždy název kategorie a jména a příjmení
spoluúčastníka (spoluúčastníků) – ti musí podat samostatnou přihlášku):
Hudební doprovod:
Cimbálová muzika OliNavlastní doprovod kontakt: Viktor Procházka ? 608 072 248

Uděluji souhlas Obci Tvrdonice, IČO 283631 se zpracováním svých osobních údajů dle čl.7 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/79 ze dne 26.4.2016.
S mými osobními údaji bude nakládáno po dobu konání FF Podluží v písni a tanci 2019 a pouze pro
potřeby FF.