Přihláška do soutěží ve zpěvu pro rok 2018

Propozice soutěží pro rok 2018: Propozice 2018

Přihláška pro tisk: Přihláška zpěv 2018.pdf

Jméno a příjmení
Rok narození
Adresa
Telefon Váš email (vyžadováno)
Přihlašuji se do soutěže v těchto pěveckých kategoriích:
Sólo mužiSólo ženy Duo mužiDuo ženyDuo smíšené Trio mužiTrio ženyTrio smíšené
Údaje o spoluúčastnících pro duo a trio (uvést vždy název kategorie a jména a příjmení
spoluúčastníka (spoluúčastníků) – ti musí podat samostatnou přihlášku):
Hudební doprovod:
Cimbálová muzika OliNavlastní doprovod kontakt: Viktor Procházka ? 608 072 248

 

 

 

 

Obec Tvrdonice