Přihláška do soutěží v tanci pro rok 2019

Propozice soutěží pro rok 2018: Propozice 2019

Přihláška k tisku: Přihláška tanec 2019.pdf

Jméno a příjmení
Rok narození
Adresa
Telefon Váš email (vyžadováno)
Přihlašuji se do soutěže v těchto tanečních kategoriích:
HošijeVrtěnáVerbuňkO stárkovské právo
Partnerka pro taneční kategorii „Vrtěná“:
Jméno a příjmení  Rok narození:
  Adresa:
Hudební doprovod:
Cimbálová muzika OliNaCimbálová muzika BřeclavanDechová hudba Lanžhotčanka kontakt: Viktor Procházka  608 072 248
kontakt: Marek Peško  731 435 350
kontakt: Emil Hrubý  606 502 581

Uděluji souhlas Obci Tvrdonice, IČO 283631 se zpracováním svých osobních údajů dle čl.7 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/79 ze dne 26.4.2016.
S mými osobními údaji bude nakládáno po dobu konání FF Podluží v písni a tanci 2019 a pouze pro
potřeby FF.