Přihláška do soutěží v tanci pro rok 2018

Propozice soutěží pro rok 2018: Propozice 2018

Přihláška k tisku: Přihláška tanec 2018.pdf

Jméno a příjmení
Rok narození
Adresa
Telefon Váš email (vyžadováno)
Přihlašuji se do soutěže v těchto tanečních kategoriích:
HošijeVrtěnáVerbuňkO stárkovské právo
Partnerka pro taneční kategorii „Vrtěná“:
Jméno a příjmení  Rok narození:
  Adresa:
Hudební doprovod:
Cimbálová muzika OliNaCimbálová muzika BřeclavanDechová hudba Podlužanka kontakt: Viktor Procházka ? 608 072 248
kontakt: Marek Peško ? 731 435 350
kontakt: Jaroslav Janota ? 723 994 752

 

 

Obec Tvrdonice