Pomoc postiženým obcím

Obec Tvrdonice zřídila účet pro pomoc občanům postižených živelnou pohromou – tornádem.

transparentní účet    6013459379/0800

IBAN            CZ7408000000006013459379
SWUFT/BIC        GIBACZPX

v případě příspěvku konkrétní osobě uveďte toto do zprávy

https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-6013459379/Obec-Tvrdonice

Děkujeme Vám a vážíme si Vaší solidarity.