Záměr o pronájmu pozemku

 
 
INFORMACE

 

 
v souladu se zákonem č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zařízení), v platném
znění, §39, odst. (1) odst.
Obec Tvrdonice oznamuje

 

 

 
ZÁMĚR O PRONÁJMU

 
pozemku p.č. 329 o výměře 2315 m2, zapsán na LV 10001 v majetku Obce
Tvrdonice.

 

 

 

 

 
Zdeněk Tesařík
starosta obce

 

Napsat komentář

Záměr o pronájmu pozemku

 
 
INFORMACE

 

 
v souladu se zákonem č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zařízení), v platném
znění, §39, odst. (1) odst.
Obec Tvrdonice oznamuje

 

 

 
ZÁMĚR O PRONÁJMU

 
pozemku p.č. 1049/1 o výměře 39695 m2, zapsán na LV 10001 v majetku
Obce Tvrdonice.

 

 

 

 

 
Zdeněk Tesařík
starosta obce

 

 

 

Napsat komentář