Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje

Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje


17. a 18. října 2008


Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje se konají ve dnech 17. a 18. října 2008


V obci Tvrdonice jsou vymezeny 2 volební okrsky.
Okrsek č. l je určen pro ulice:Boří les, Družstevní, Chalupy, Krátká, Luční, nám.
Míru, Nová, Padělky, Plynárenská, Revoluční,
Růžová, Sklepní, Slovácká,Tabule, Trávníky a
Úvoz
Místem konání voleb je
volební místnost v  knihovně , ul. Slovácká l


Okrsek č. 2 Konec, Kostická, Kůt, Lesní, Na kopečku, Příční,
Rybáře, Svárov, Týnecká, Vinohradní a Záhumní.
Místem konání voleb je volební místnost
v MŠ, ul.. Slovácká l


Byl stanoven minimální počet členů okrskové volební komise dle zák. č. 130/2000 Sb,,§ 15 c


Zapisovatelka pro okrsek č. 1 byla jmenována Eva Tučková, Tvrdonice, Revoluční 6
č. 2 Jarmila Tesaříková, Tvrdonice, Týnecká 75


Tvrdonice 06.09.2008

Zdeněk Tesařík
starosta obce

Napsat komentář