Vodovody a kanalizace Břeclav – oznámení o přerušení dodávky vody – úterý 07.11.2023 od 7:30 do 18:00, celá obec- cisterny s pitnou vodou budou přistaveny na nám. Míru a parkovišti na ul. Družstevní