ÚZSVM Břeclav-Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí- aktualizováno ke dni 01.08.2018