Upozornění občanům

Upozornění občanům :
od 1.ledna 2008 každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu, musí mít povolení vodoprávního úřadu.
Pro naši obec je Vodoprávním úřadem Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí.
Další informace věnované problematice nakládání s vodami po 1.1.2008 najdete na internetových stránkách www.zanikpovoleni.cz nebo se dovíte na bezplatné telefonní lince 800 101 197.

Napsat komentář