Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2013

 
 
Služby obce Tvrdonice, příspěvková organizace
nám. Míru 96/31
Tvrdonice
 
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2013
 
 
 
 
 
Příjmy:
 
ČOV, kanalizace                                    1900000
Kabelová televize, internet                    1900000
Bytové hospodářství                               300000
Nebytové hospodářství                           150000
Investiční dotace z obce                        1100000
Neinvestiční dotace z obce                      300000
 
Příjmy celkem:                                   5650000
 
 
 
 
Výdaje:
 
ČOV, kanalizace                                    2800000
Kabelová televize, internet                    2400000
Bytové hospodářství                               300000
Nebytové hospodářství                           100000
Technická správa veřejné zeleně              50000
 
Výdaje celkem:                                   5650000
 
 
 
 
 
 
Zdeněk Tesařík, vedoucí příspěvkové organizace
 
 
Projednáno a schváleno v zastupitelstvu obce dne 28.3.2013

 
Svěšeno:

Napsat komentář