Schválený rozpočet obce na rok 2013

 
 

 
 

Rozpočet obce na rok 2013
 

 
 

Daňové příjmy
 

 
 

Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti
3400000

Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti
350000

Daň z příjmů právnických osob
3800000

Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
400000

Daň z přidané hodnoty
8200000

Daň z příjmů právnických osob za obce
354600

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
950000

Správní poplatky
50000

Poplatky ze psů
30000

Poplatek za užívání veřej.prostranství
40000

Poplatky v místní knihovně
5000

Odvod výtěžku z provozování loterií
10000

Odvod z výherních hracích přístrojů
370000

 
 

Daň z nemovitosti
1600000

Neinv. přijatá dotace na volbu prezidenta republiky
54800

Neinv.přijaté dotace ze stát.rozpočtu

580600

Neinv. přijatá dotace z Kostic na žáky ZŠ
200000

Neinv. přijatá dotace z Kostic na hasiče
150000

Celkem
20630000

 
 

Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru
850000

Příjmy z prodeje pozemků
5270000

Příjmy z pronájmu pozemků
150000

Příjmy z letního kina
30000

Sponzorské dary na TNS
250000

Příjmy ze vstupného na TNS
60000

Příjem za pronájem chalupy
15000

Příjem za EKOKOM
50000

Příjmy z místní správy
30000

Příjmy z dividend
80000

Převod zůstatku k 31.12.2012
290000

Příjmy celkem
27710000

 
 

 
 

 
 

Výdaje
 

 
 

1019 – Dotace zahrádkáři, včelaři
40000

2219 -Pozemní komunikace (Kút),chodník ulička, zastávka
1100000

2221- Provoz silniční dopravy
110000

2349 – Dotace – rybáři
40000

3111 – MŠ
1800000

3113 – ZŠ
2200000

3313 – Letní kino
60000

3314 – Činnosti knihovnické
750000

3317- Dotace Okrašlovacímu spolku
10000

3319 – Slovácká chalupa
390000

3341 – Rozhlas
20000

3392 – TNS
750000

3399 – Slovácký krůžek, ostatní kulturní akce
700000

3412 –  Sportovní zařízení v majetku obce (multifunkční hřiště)
450000

3419 – Tělovýchova
800000

3429 – Dotace Mateřské centrum Slunéčko
15000

3519 – Ostatní ambulantní péče
195200

3631 – Veřejné osvětlení
600000

3632 – Pohřebnictví
600000

3639 – Komunální služby a územní rozvoj, nový územní plán obce
1800000

3722 – Nakládání s odpady
1900000

3745 – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
550000

4319 – Neinvestiční dotace tělesně postiženým
25000

5512 – Požární ochrana
410000

6112 – Zastupitelské orgány
1150000

6118 – Volba prezidenta republiky
54800

6171 – Činnost místní správy
3250000

8124 – Splátky úvěrů + úroky
2440000

3639 – Dotace pro příspěvkovou organizace Služby obce
1400000

3633 – Výstavba Tabule II
4100000

Výdaje celkem
27710000

 
 

Schváleno ZO Tvrdonice dne 28.3.2013

Napsat komentář