Sazba poplatku za uložení odpadů na sběrném místě

Směsný odpad : – 100,- Kč vozík Tera, vozík za osobní auto

50,- Kč dvoukolák

50,- Kč koberce, nábytek

30,- Kč matrace,umyvadla,WC – za kus


Nebezpečný odpad : – 30,- Kč Autobaterie
– 10,- Kč pneumatika osobního automobilu
– 10,- Kč nádoby se zbytky barev a laků – kus


Stavební suť : – 100,- Kč vozík Tera, vozík za osobní auto
– 50,- Kč dvoukolák,
– 30,- Kč stavební kolečko

Napsat komentář