Rozpočtové provizorium sluby obce na rok 2010

Rozpočtové provizorium na rok 2010 pro Služby obce Tvrdonice, příspěvková organizace
 
 
 
 
 
Příjmy:
 
ČOV, kanalizace                                        1450000
Kabelová televize, internet                    2000000
Bytové hospodářství                                 420000
Nebytové hospodářství                             250000
Neinvestiční dotace z obce                     1080000
 
Příjmy celkem:                                 5200000
 
 
 
 
Výdaje:
 
ČOV, kanalizace                                   2900000
Kabelová televize, internet               1300000
Bytové hospodářství                            300000
Nebytové hospodářství                       700000
 
Výdaje celkem:                           5200000
 

Napsat komentář