Rozpočet sociálního fondu na rok 2012

 
ROZPOČET
sociálního fondu na rok 2012

 

 
A. Tvorba v Kč
l. Stav k 1.1.2012 7 000
2. Příděl 2 % vyplac.mzd.prostředků 53 000
3. Příspěvek z obce 10 000
Zdroje celkem 70 000 

 
B. Čerpání
l. příspěvek na stravenky 40 300
2.životní a penzijní připojištění 16 300
Čerpání celkem 56 600

 
C. Rekapitulace
Stav k 1.1.2012 7 000
Příjmy 70 000
Výdaje 56 600
Rezerva 13 400

 

Napsat komentář