Rozpočet příjmy na rok 2010

Rozpočet na rok 2010

Daňové příjmy

Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti
3000000

Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti
360000

Daň z příjmů právnických osob
2800000

Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
221800

Daň z přidané hodnoty
6700000

Daň z příjmů právnických osob za obce
288000

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
850000

Správní poplatky
100000

Poplatky ze psů
26000

Poplatky v místní knihovně
6000

Poplatek za užívání veřej.prostranství
33000

Odvod výtěžku z provozování loterií
100000

Daň z nemovitosti
2000000

Neinv.přijaté dotace ze stát.rozpočtu
905800

Neinv.přijaté dotace z Kostic
800000

Celkem
18190000

Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru
900000

Příjmy z letního kina
80000

Příjmy ze vstupného na TNS
350000

Příjem za pronájem chalupy
15000

Příjem za EKOKOM
100000

Příjmy z místní správy
35000

Příjmy z dividend
200000

Příjmy celkem
19870000

Napsat komentář