Rozpočet obce na rok 2012

body, div, table, thead, tbody, tfoot, tr, th, td, p { font-family: “Arial CE”; font-size: x-small; }

Daňové příjmy

Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti
3100000

Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti
390000

Daň z příjmů právnických osob
3300000

Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
300000

Daň z přidané hodnoty
7400000

Daň z příjmů právnických osob za obce
280000

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
1000000

Správní poplatky
120000

Poplatky ze psů
29000

Poplatek za užívání veřej.prostranství
40000

Poplatky v místní knihovně
5000

Odvod výtěžku z provozování loterií
150000

Daň z nemovitosti
1600000

Neinv.přijaté dotace ze stát.rozpočtu
899400

Neinv. přijatá dotace z Kostic na žáky ZŠ
800000

Neinv. přijatá dotace z Kostic na hasiče
106800

Celkem
19520200

Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru
629800

Příjmy z prodeje pozemků
900000

Příjmy z pronájmu pozemků
120000

Příjmy z letního kina
60000

Příjmy ze vstupného na TNS
350000

Příjem za pronájem chalupy
20000

Příjem za EKOKOM
90000

Příjmy z místní správy
30000

Příjmy z multifunkčního hřiště
17000

Příjmy z dividend
90000

Zůstatek ZBÚ k 31.12.2011
1421000

Příjmy celkem
23248000

Výdaje

Dotace zahrádkáři,kynologové, včelaři
28000

Pozemní komunikace (Kút)
600000

Provoz silniční dopravy
110000

Dotace – rybáři
30000


1300000


2100000

Letní kino
50000

Činnosti knihovnické
580000

Dotace Okrašlovacímu spolku
10000

Slovácká chalupa
400000

Rozhlas
20000

TNS
500000

Kronikář, Slovácký krůžek, ostat. akce
900000

Sportovní zařízení v majetku obce (multifunkční hřiště)
330000

Tělovýchova
750000

přístaviště,jez
300000

Dotace Mateřské centrum Slunéčko
15000

Ostatní ambulantní péče
400000

Veřejné osvětlení
400000

Pohřebnictví
400000

Komunální služby a územní rozvoj, nový územní plán obce
1500000

Nakládání s odpady
2000000

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
600000

Neinvestiční dotace tělesně postiženým
25000

Požární ochrana
250000

Zastupitelské orgány
1100000

Činnost místní správy
3200000

Splátky úvěrů + úroky
3250000

Dotace pro příspěvkovou organizace Služby obce
900000

Výstavba Tabule II
1200000

Výdaje celkem
23248000

Napsat komentář