Rozpočet obce na rok 2011

body, div, table, thead, tbody, tfoot, tr, th, td, p { font-family: “Arial CE”; font-size: x-small; }

Rozpočet obce na rok 2011

Daňové příjmy

Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti
3000000

Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti
390000

Daň z příjmů právnických osob
3300000

Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
300000

Daň z přidané hodnoty
7100000

Daň z příjmů právnických osob za obce
280000

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
850000

Správní poplatky
120000

Poplatky ze psů
29000

Poplatek za užívání veřej.prostranství
33000

Poplatky v místní knihovně
5000

Odvod výtěžku z provozování loterií
150000

Daň z nemovitosti
1300000

Neinv.přijaté dotace ze stát.rozpočtu
894900

Neinv.přijaté dotace z Kostic
800000

Celkem
18551900

Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru
600000

Příjmy z pronájmu pozemků
120000

Příjmy z letního kina
60000

Příjmy ze vstupného na TNS
350000

Příjem za pronájem chalupy
20000

Příjem za EKOKOM
90000

Příjmy z místní správy
30000

Příjmy z dividend
90000

Příjmy celkem
19911900

 
body, div, table, thead, tbody, tfoot, tr, th, td, p { font-family: “Arial CE”; font-size: x-small; }

Výdaje

1019-Dotace zahrádkáři, kynologové
25000

2219 – Pozemní komunikace
800000

2221- Provoz silniční dopravy
110000

2349- Dotace – rybáři
30000

3111 – MŠ
700000

3113- ZŠ
2100000

3313 – Letní kino
50000

3314 – Činnosti knihovnické
570000

3317- Dotace Okrašlovacímu spolku
10000

3319 – Slovácká chalupa
250000

3341 – Rozhlas
20000

3392 – TNS
500000

3399 – Kronikář, Slovácký krůžek, ostat. akce
300000

3419 – Tělovýchova
690000

3429-Dotace Mateřské centrum Slunéčko
15000

3519 – Ostatní ambulantní péče
200000

3631 – Veřejné osvětlení
400000

3632 – Pohřebnictví
306900

3639 – Komunální služby a územní rozvoj
1500000

3722 – Nakládání s odpady
2000000

3745 – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
600000

4319 – Neinvestiční dotace tělesně postiženým
25000

5512 – Požární ochrana
250000

6112 – Zastupitelské orgány
1200000

6171 – Činnost místní správy
3510000

8124-Splátky úvěrů + úroky
3750000

 

Výdaje celkem
19911900

Napsat komentář