Rozpočet obce na rok 2007

Rozpočet na rok 2007

Daňové příjmy

Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti
2900000

Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti
1000000

Daň z příjmů právnických osob
3400000

Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
180000

Daň z přidané hodnoty
5500000

Daň z příjmů právnických osob za obce
1700000

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
650000

Správní poplatky
180000

Poplatky ze psů
26000

Poplatek za užívání veřej.prostranství
40000

Poplatek ze vstupného
2000

Odvod výtěžku z provozování loterií
110000

Poplatek za provozovaný výherní hrací stroj
200000

Daň z nemovitosti
1000000

Neinv.přijaté dotace ze stát.rozpočtu
582100

Neinv.přijaté dotace z Kostic
550000

Celkem
18020100

Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru
800000

Za odvádění a čištění odpadních vod
760000

Za kabelovou televizi
1100000

Příjmy z letního kina
80000

Příjmy ze vstupného na TNS
290000

Příjmy z nebytového hospodářství
160000

Příjmy z pronájmu bytů
220000

Příjem z rozhlasu
3000

Příjem za pronájem chalupy
5000

Příjem za EKOKOM
80000

Příjmy z místní správy (prodej, pronájem pozemků,kopírování)
100000

Příjmy z dividend
90000

Přebytek z roku 2006
2200400

Příjmy celkem
23908500

Výdaje

1019
Dotace zahrádkáři
25000

1011
zeměděl.půdní fond
10000

2212
silnice
450000

2219
pozemní komunikace
350000

2221
provoz silniční dopravy
90000

2310
pitná voda
40000

2321
ČOV
2700000

2349
Dotace-rybáři
25000

2412
kabelová televize
1000000

3111

750000

3113

2100000

3313
Letní kino
50000

3314
Činnosti knihovnické
500000

3319
Slovácká chalupa
500000

3341
Rozhlas
15000

3392
TNS
400000

3399
Kronikář,Slovácký krůžek,ostatní akce
800000

3419
Tělovýchova
795000

3421
Využití volného času dětí a mládeže
20000

3429
Dotace Mateřské centrum Slunéčko
10000

3519
Ostatní ambulantní péče
200000

3613
Nebytové hospodářství
250000

3612
Bytové hospodářství
350000

3631
Veřejné osvětlení
700000

3632
Pohřebnictví
240000

3639
Komunální služby a územní rozvoj (region podluží)
150000

3722
Nakládání s odpady
1350000

3739
Ostatní ochrana půdy a spodní vody
500000

3745
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
900000

4351
Pečovatelská služba
60000

4319
Dotace tělesně postiženým
25000

5512
Požární ochrana
410000

6112
Zastupitelské orgány
1000000

6171
Činnost místní správy
2400000

6320
Pojištění majetku
100000

6409
Finanční rezerva
1504500

8124
Splátky úvěrů + úroky
3139000

Výdaje celkem
23908500

Vyvěšeno dne: 7.3.2007

Sňato dne: 10.4.2007

Rozpočet byl schválen na zasedání dne: 29.3.2007

Napsat komentář