Rozpočet obce 2008

I. Daňové příjmy

rozpočet

Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti

2600000

Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

800000

Daň z příjmů právnických osob

3000000

Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. Výnosů

180000

Daň z přidané hodnoty

6420000

Daň z příjmů právnických osob za obce

700000

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

760000

Správní poplatky

180000

Poplatky ze psů

26000

Poplatek za užívání veřej. prostranství

30000

Poplatek ze vstupného

3000

Odvod výtěžku z provozování loterií

110000

Poplatek za provozovaný výherní hrací stroj

200000

Daň z nemovitostí

1200000

Neinv. přijaté dotace ze stát. rozpočtu v rámci dotač. vztahu

606000

Neinv. přijaté dotace z Kostic

570000

17385000

Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru

900000

Za odvádění a čištění odpadních vod

1200000

Za kabelovou televizi

1500000

Příjmy z letního kina

90000

Příjmy ze vstupného na TNS

300000

Příjmy z nebytového hospodářství

170000

Příjmy z pronájmu bytů

250000

Příjem za rozhlas

3000

Příjem za pronájem chalupy

10000

Příjem za vývoz TDO

60000

Příjmy z místní správy(prodej, pronájem pozemků,kopírování)

60000

Příjmy z dividend

90000

Přebytek z roku 2007

1021000

Příjmy celkem:

23039000

Napsat komentář