Rozpočet obce 2008 výdaje

Výdaje

rozpočet

1019-Dotace zahrádkáři

25000

2219 – Pozemní komunikace

1000000

2221- Provoz silniční dopravy

30000

2321 – ČOV

3250000

2349- Dotace – rybáři

50000

2412 – Kabelová televize

1400000

3111 – MŠ

750000

3113- ZŠ

2000000

3313 – Letní kino

75000

3314 – Činnosti knihovnické

520000

3319 – Slovácká chalupa

392000

3341 – Rozhlas

20000

3392 – TNS

597000

3399 – Kronikář, Slovácký krůžek, ostat. akce

800000

3419 – Tělovýchova

860000

3429-Dotace Mateřské centrum Slunéčko

15000

3519 – Ostatní ambulantní péče

300000

3613- Nebytové hospodářství

50000

3612 – Bytové hospodářství

100000

3631 – Veřejné osvětlení

560000

3632 – Pohřebnictví

200000

3639 – Komunální služby a územní rozvoj

1410000

3722 – Nakládání s odpady

2000000

3745 – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

800000

4319 – Neinvestiční dotace tělesně postiženým

25000

5512 – Požární ochrana

240000

6112 – Zastupitelské orgány

900000

6171 – Činnost místní správy

2000000

6320 – Pojištění majetku

70000

8124-Splátky úvěrů + úroky

2600000

Výdaje celkem:

23039000

Napsat komentář