Rozpočet na rok 2010

2219 – Pozemní komunikace
797000

2221 – Provoz silniční dopravy
105000

2349 – Dotace – rybáři
25000

3111 – MŠ
700000

3113 – ZŠ
1900000

3313 – Letní kino
80000

3314 – Činnosti knihovnické
750000

3319 – Slovácká chalupa
400000

3341 – Rozhlas
20000

3392 – TNS
450000

3399 – Kronikář, Slovácký krůžek, ostat. akce
1400000

3419 – Tělovýchova
760000

3429 – Dotace Mateřské centrum Slunéčko
12000

3519 – Ostatní ambulantní péče
110000

3631 – Veřejné osvětlení
240000

3632 – Pohřebnictví
300000

3639 – Komunální služby a územní rozvoj
1700000

3722 – Nakládání s odpady
1850000

3745 – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
700000

4319 – Neinvestiční dotace tělesně postiženým
25000

5512 – Požární ochrana
360000

6112 – Zastupitelské orgány
1200000

6171 – Činnost místní správy
2370000

6320 – Pojištění majetku
90000

8124 – Splátky úvěrů + úroky
3500000

Výdaje celkem:
19870000

Rozpočet byl schválen na schůzi ZO dne 25.3.2010, usnesením č. 154.

Napsat komentář