Rozpočet na rok 2010 pro Služby obce Tvrdonice, příspěvková organizace

ČOV, kanalizace
1450000

Kabelová televize, internet
2000000

Bytové hospodářství
420000

Nebytové hospodářství
250000

Neinvestiční dotace z obce
1080000

Příjmy celkem:
5200000

Výdaje:

ČOV, kanalizace
2900000

Kabelová televize, internet
1300000

Bytové hospodářství
300000

Nebytové hospodářství
700000

Výdaje celkem:
5200000

Schváleno dne 25.3.2010 na jednání ZO, usnesením č. 155.

Zdeněk Tesařík, vedoucí příspěvkové organizace

Napsat komentář