Pozvánka na ZO 27.3.2012

 
Obec Tvrdonice
starosta obce

 

 
P O Z V Á N K A

 

 
Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), v platném znění,
dle ustanovení § 92 odst.(1)

 
svolávám
zasedání zastupitelstva obce

 
na úterý 27.3. 2012 v 18. 00 hod veřejné zasedání na Děl. domě v Tvrdonicích.

 
Program:

 

Zahájení

Volba ověřovatelů zápisu

Volba zapisovatelky

Návrh rozpočtu obce na rok 2012

Návrh rozpočtu Služby obce Tvrdonice, přísp. organizace na rok 2012

Návrh odpisového plánu na rok 2012

Různé(výstavba Tabule, inf. o pozemcích, plán akci v r. 2012)

Závěr

Napsat komentář