Pozvánka na ZO 24.5.2012 pozor změna

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce dne 24.5.2012 
Obec Tvrdonice
starosta obce

 

 
P O Z V Á N K A

 

 
Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), v platném znění,
dle ustanovení § 92 odst.(1)

 
svolávám
zasedání zastupitelstva obce

 
na čtvrtek 24. 5. 2012 v 18. 00 hod veřejné zasedání na Slovácké chalupě ve Tvrdonicích
 
Program:

 

Zahájení

Volba ověřovatelů zápisu

Volba zapisovatelky

Dodatek smlouvy mezi JMK a obcí Tvrdonice – IDS

Výstavba inž. sítí Tabule II, smlouva s dodavatelem

Různé – (Inf. Okrašlovacího spolku, územní plán obce, )

Závěr

 

 

 

 

 

Napsat komentář