Pozvánka na veřejné zasedání ZO

 
 
 
Obec Tvrdonice
starosta obce

 
POZVÁNKA

 
Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), v platném znění, dle ustanovení § 92 odst.(1)
svolávám zasedání zastupitelstva obce na čtvrtek 15.12.2011               v 17.30 hod. veřejné zasedání na Dělnickém domě v Tvrdonicích
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba zapisovatelky
4. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2012 Obec Tvrdonice
5. Návrh rozpočtu na rok 2012 Služby obce Tvrdonice
6. Návrh sociálního fondu obce na rok 2012
7. Návrh Rozpočtového opatření č. 2
8. Schválení osoby k pořízení nového územního plánu obce
9. OZV č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému, služeb, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
10. Návrh ceny za stočné na rok 2012
11. Rozpočtové opatření – pověření rady obce
12. Návrh na prodej pozemku p.č. 635/1 123m2 a 3187 11 m2
13. Různé
14. Závěr
 
 

Napsat komentář

Pozvánka na veřejné zasedání ZO

Obec Tvrdonice
starosta obce
 
 
P O Z V Á N K A
 
 
Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), v platném znění,
dle ustanovení § 92 odst.(1)
 
svolávám
zasedání zastupitelstva obce
 
na čtvrtek 1.12.2011 v 18. 30 hod veřejné zasedání na Dělnické domě v Tvrdonicích.
 
Program:
 

Zahájení

Volba ověřovatelů zápisu

Volba zapisovatelky

Prodej pozemku p.č. 3312/97 o výměře 3.688m2

Prodej pozemku p.č. 3312/76 o výměře 75m2.

Prodej pozemku p.č. 3312/25 o výměře 204m2.

Různé – (plán inventur 2011, směrnice k inventarizaci, platby TKO a odp. vody)

Závěr

 
 
 
 
 
 
starosta
Zdeněk Tesařík v.r.

Napsat komentář