Poplatky 2022

Poplatky za odpad a za psa se budou vybírat v kanceláři OÚ Tvrdonice od 2.2.2022.

Platbu na účet je možné uhradit ihned.

popelnice: – 600/,-Kč/rok/osoba

osoba samostatně žijící nad 70 let – 420,-Kč/rok

Bezhotovostní platba na č. účtu: 1382189359/0800, variabilní symbol: 1340 + číslo popisné

Kalendář svozu odpadů 2022

poplatek za psa:

– 1 pes – 150,-Kč (každý další 200,- Kč)
– 2 psi – 350,-Kč
– 3 psi – 550,-Kč
– 4 psi – 750,-Kč

Bezhotovostní platba na č. účtu: 1382189359/0800 variabilní symbol: 1341+ číslo popisné

 

Stočné

zálohy je možné platit na účet.

číslo účtu: 1393799339/0800 variabilní symbol: 2329+ číslo popisné