Poplatky 2020

Poplatky za odpad a za psa se budou vybírat v kanceláři OÚ Tvrdonice od 20.01.2020.

Platbu na účet je možné uhradit ihned.

popelnice: – 500/,-Kč/rok/osoba

osoba samostatně žijící nad 70 let – 350,-Kč/rok

Bezhotovostní platba na č. účtu: 1382189359/0800, variabilní symbol: 1340 + číslo popisné

poplatek za psa:

– 1 pes – 100,-Kč (každý další 150,- Kč)
– 2 psi – 250,-Kč
– 3 psi – 400,-Kč
– 4 psi – 550,-Kč
– 5 psů – 700,- Kč, atd.
Bezhotovostní platba na č. účtu: 1382189359/0800 variabilní symbol: 1341+ číslo popisné

 

Stočné

zálohy je možné platit na účet.

číslo účtu: 1393799339/0800 variabilní symbol: 2329+ číslo popisné