Obec Tvrdonice – vítání občánků- sobota 04.11.2023 na Slovácké chalupě

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme k slavnostnímu zápisu a přivítání nových občánků do života, které se koná v sobotu 04.11.2023 od 10:00 hod. v obřadní síni na Slovácké chalupě.

Žádáme rodiče, aby svou účast na vítání potvrdili na e-mail: matrika@tvrdonice.cz a sdělili číslo účtu, na který bude poskytnut finanční dar u příležitosti vítání občánků.

Účast potvrďte nejpozději do 30.10.2023.