Obec Tvrdonice – Obecně závazná vyhláška obce Tvrdonice č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 3/2020

Příloha č. 1