Informace pro voliče k volbám do Evropského parlamentu

Typ dokumentu: ostatní
Číslo jednací: 00
Datum vyvěšení: 15.04.2009
Datum sejmutí oznámení: 28.04.2009
 
Volby do Evropského parlamentu v roce 2009
 
     Volby do Evropského parlamentu se budou konat v pátek 5. a v sobotu 6.června 2009. Doba pro volby je v pátek od 14 do 22 hod. a v sobotu od 8 do 14 hodin. Volební okrsky
č. 1 a 2 budou umístěny v budově místní knihovny, Tvrdonice, ul. Slovácká 1.
Voliči obdrží hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb do svých domovních poštovních schránek.
 
Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování
ve volbách do Evropského parlamentu:
 

Občan ČR chce volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v České republice.

V tomto případě může volič hlasovat pouze na území ČR za splnění podmínky:
a) je veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadu České republiky
v zahraničí a požádá nejpozději do 21.5.2009 o vydání voličského průkazu, který jej opravňuje ve dnech voleb k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky
b) požádá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného úřadem České republiky v zahraničí (obdrží potvrzení, na základě kterého může být zapsán
do seznamu voličů u obecního úřadu v místě jeho trvalého pobytu na zemí ČR).
     2.   Občan ČR není zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem ČR v zahraničí
           a) občan má bydliště mimo území ČR , může požádat o zapsání do tohoto seznamu
do 16 hod.dne 26.04.2009 a může požádat o vydání voličského průkazu, který jej opravňuje
ve dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku v ČR.
     3. Občan ČR nepožádá o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, pak může hlasovat v obci v ČR, kde má trvalý pobyt, popř. může požádat o vydání voličského průkazu, který jej opravňuje k hlasování ve dnech voleb v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Napsat komentář