E.on Distribuce – 29.09.2020 od 8:00 do 14:30hod. – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vypnutá oblast:  příloha

Celá obec (včetně kostela) + ul. Kostická od náměstí směr Kostice po č.p. 222/82 a č.p.  278/41.

Mimo ulice:  ul. Revoluční, ul. Plynárenská, ul.  Nová, ul. nám. Míru č.p. 465/2 a č.p. 264/4  + vyjménované trafostanice viz příloha.

https://www.eon-distribuce.cz/odstavky-elektrina