Budova staré školy opět přivítá žáky

Z důvodu poškození základní školy v Hruškách tornádem, nabídla naše obec k využití budovu staré školy. Od začátku školního roku bude budova opět sloužit svému původnímu účelu. Pro hrušecké děti zde bude opět zprovozněno pět tříd a školní družina. Škola již řadu let neslouží svému účelu, proto bylo nutno přikročit k nezbytným úpravám např. k výmalbě budovy, připojení internetu, instalaci elektronického zámku budovy, vybavení tříd interaktivními tabulemi a opravám na elektroinstalaci a sociálním zařízení, vybavení tříd a družiny. Děkujeme všem za vstřícnost při úpravách budovy a těšíme se na 1. září.