Soutěžní přehlídku vaření kotlíkových gulášů

Obec Tvrdonice

pořádá dne 8. října 2022 v přírodním amfiteátru

Soutěžní přehlídku vaření kotlíkových gulášů

Do soutěže se mohou přihlásit až pěti členné týmy, které uvaří guláš z vlastních zdrojů ve vlastním kotlíku. Hodnotí se nejen kvalita hotového guláše, ale také kultura a profesionalita přípravy, čistota na pracovišti, celková prezentace týmu a doplňkový program. Uvítáme nejen profesionální přístup při vaření, ale i legraci a recesi.

Cílem soutěžní přehlídky je především užít si příjemný den a zkusit si uvařit guláš v netradičních podmínkách.

Úkoly a podmínky :

 • uvařit guláš z jakéhokoli druhu masa, hub, fazolí ….. (minimálně 25 l guláše)

 • předem může být maso nakrájené i naložené, zelenina očištěná a omytá

 • je možné mít předem uvařený vývar

 • doporučená minimální cena za porci guláše je 70,-Kč ( výtěžek zůstává týmu),

 • prodává se až  po vyhodnocení

 • degustační porce se podává zdarma (hrazeno ze vstupného)

 • soutěžící nesmí svým stánkem propagovat jakékoli zboží, firmy, politické strany či hnutí

 • soutěžící nesmí prodávat vlastní občerstvení, při porušení bude vyzván k odstranění, motivace návštěvníků je možná pouze formou „zdarma“

Pořadatel zajistí :

 • přístup k tekoucí pitné vodě

 • pracovní stůl (stánek) označený číslem

 • dostatek dřeva

 • misky a lžíce na degustační porce

 • slavnostní vyhodnocení a odměny

 • příspěvek 3 500 Kč na nákup ingrediencí, který bude vyplacen po skončení akce

Týmy si zajistí :

– kotlík a všechny potřebné ingredience k vaření

– pracovní nářadí, nádobí na výdej „velkých“ porcí

– chleba nebo jinou přílohu ke guláši

– úklid a uvedení stánkového prostoru po akci do původního stavu

– soutěžící nese všechna rizika spojená s přípravou guláše a daným provozem

Hodnocení

– hodnotí se formou přidělování bodů od návštěvníků

– vyhlášení výsledků proběhne ve 14.30 hodin

– tým na 1. místě získá finanční odměnu 1 500 Kč, na druhém místě 1 300 Kč,

na třetím místě 1 100 Kč, pro všechny ostatní týmy 1000 Kč

Uzávěrka přihlášek týmů je 29. září 2022.

Prezence v den konání tj. 8. října v 8.00, v 8.15 budou vylosována čísla pracovních míst . Zahájení vaření v 8.30 hodin. Do zahájení se nesmí začít vařit. Týmy si mohou připravit pracoviště a roztopit oheň. Ochutnávka začne 13.00 hodin.

Přihlášky a další informace na tel. 777 739 523 Zdena Šlichtová,

e-mail: kultura@tvrdonice.cz

Těšíme se na Vaši účast

 

PŘIHLÁŠKA

soutěžní přehlídka vaření kotlíkových gulášů

Tvrdonice 8. října 2022 přírodní amfiteátr

Vyplněnou přihlášku přineste osobně, zašlete mailem na adresu kultura@tvrdonice.cz, nebo poštou na adresu Místní knihovna Tvrdonice, Slovácká 1, 691 53 Tvrdonice

Název soutěžního týmu

…………………………………………………………………………………………………………………

Druh guláše

…………………………………………………………………………………………………………………

Jméno vedoucího týmu, telefon nebo meil

………………………………………………………………………………………………………………….

Místo, datum Vedoucí týmu

……………………………………… ………………………………………….

ke stažení zde:   přihláška guláše