SOUTĚŽE VE ZPĚVU, TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO


Obecní úřad a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice
vyhlašuje jako součást 55. ročníku národopisných slavností
Podluží v písni a tanci ve dnech 6.- 8. června 2008
 
SOUTĚŽE VE ZPĚVU, TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO 2008

 
 
Pravidelné pořádání tradičních soutěží v rámci tvrdonských národopisných slavností považujeme, zvláště v této době, za velmi potřebné pro zachování živého folkloru na Podluží a pro podchycení talentovaných zpěváků a tanečníků regionu.
 
Soutěže v tanci a o stárkovské právo se letos uskuteční v sobotu 7. června 2008 v národopisném areálu ve Tvrdonicích.
Pro tento rok jsou vypsány kategorie :
 
A. pěvecké a to : – sóla muži – dua muži
– sóla ženy – dua ženy
– dua smíšená
 
 
B. taneční a to : – hošije
– verbuňk
– vrtěná
 
C. soutěž o Stárka Podluží
soutěžící o stárkovské právo se musí zúčastnit soutěže ve všech třech tanečních kategoriích. Hodnotí se pěvecký a taneční projev podle níže uvedených kritérií.
Vítěz se stane STÁRKEM PODLUŽÍ PRO ROK 2008.
 
Soutěže se mohou zúčastnit soutěžící z regionu Podluží a také z vesnic z přechodných regionů, kde folklor inklinuje k Podluží a nosí se zde podlužácký kroj. Pokud se vyskytne sporný případ, rozhodne odborná porota nejpozději 14 dní před soutěží.
 
Vítěz verbířské soutěže má zajištěnou přímou účast ve finále o nejlepšího verbíře Slovácka ve Strážnici. Druhý a třetí v pořadí se mohou ještě po uzávěrce přihlásit do výběrového kola této soutěže.
 
Pořadatel zajistil jako doprovod cimbálovou muziku J. Severina z Kostic a
Cimbálovou muziku Břeclavan. Soutěžící si může na vlastní náklady zajistit i jinou doprovodnou hudbu.
 
 
Kritéria hodnocení :
 
Zpěv – intonační čistota, dialekt, výběr písně, soulad s doprovodem, celkový umělecký dojem, úplnost kroje a jeho úprava.
 
Tanec – intonace, dialekt a celkový výraz předzpěvu, který je nedílnou součástí tance, pohybová úroveň – provedení typických kroků, cifer, dodržení charakteru tance, držení těla, soulad s hudebním doprovodem, celkový umělecký dojem, úplnost kroje a jeho úprava.
 
 
Způsob hodnocení :
 
Pěvecké kategorie hodnotí porota, která určí pořadí na prvním až třetím místě v každé kategorii.
 
Taneční kategorie hodnotí zvláštní porota, která určí pořadí v jednotlivých tancích. Stejně bude postupovat v soutěži o Stárka Podluží. Vítěze určí umístění soutěžících v jednotlivých kategoriích.
 
 
 
Těšíme se na Vaši účast
 
 
 
 
Zdena Šlichtová v.r.
Tvrdonice březen 2008 předseda programové rady
 

Napsat komentář